Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 12/08/2016 - 14:29:49
Tuần 46 - 47

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-08-2016

Video Capture (3)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

 

THỨ HAI

22-08-2016

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-08-2016

Video Capture (4)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

 

THỨ TƯ

24-08-2016

Xử lý âm thanh (1)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

19-08-2016

Video Capture (5)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

 

THỨ SÁU

26-08-2016

Xử lý âm thanh (2)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.