Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 09/09/2016 - 10:04:33
Tuần 50 - 51

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-09-2016

Biên tập film (1)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ HAI

19-09-2016

Biên tập film (2)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

14-09-2016

Xử lý kỷ xảo (1)

Gv:Ths. Trần Minh Hùng

CL4

 

THỨ TƯ

21-09-2016

Xử lý kỷ xảo (2)

Gv:Ths. Trần Minh Hùng

CL4

THỨ SÁU

16-09-2016

Lớp nghỉ

L4

 

THỨ SÁU

23-09-2016

Biên tập film (3)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.