Hôm nay, Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2024
Thứ Tư, 19/10/2016 - 14:11:01
Tuần 56 - 57

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2016

Biên tập film (11)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ HAI

31-10-2016

Xử lý kỷ xảo (7)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

THỨ TƯ

26-10-2016

Xử lý kỷ xảo (6)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

 

THỨ TƯ

02-11-2016

Xử lý kỷ xảo (8)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

THỨ SÁU

28-10-2016

Biên tập film (12)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ SÁU

04-11-2016

Xử lý kỷ xảo (9)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.