Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 07/07/2018 - 10:55:43
Tuần 47 - 48

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-07-2018

Video Capture (1)

Gv: Tôn Thất Toàn 

Nộp bài 3DMax cho thường trực TT

CL4, Lầu 9

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

30-07-2018

Video Capture (4)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

25-07-2018

Video Capture (2)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

01-08-2018

Video Capture (5)

Gv: Tôn Thất Toàn 

Nộp bài  Video Capture sau 1 tuần 08/08/2018

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

27-07-2018

Video Capture (3)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

03-08-2018

Kịch bản phân cảnh lời (1)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

CL4, Lầu 9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.