Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 29/09/2018 - 12:59:07
Tuần 57 - 58

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-10-2018

Xử lý âm thanh (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-10-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

03-10-2018

Xử lý âm thanh (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-10-2018

Biên tập phim (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

05-10-2018

Xử lý âm thanh (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-10-2018

Biên tập phim (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.