Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 01/09/2018 - 09:49:04
Tuần 53 - 54

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-09-2018

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

10-09-2018

Kịch bản phân cảnh viết (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

05-09-2018

Kịch bản phân cảnh viết (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

 CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

12-09-2018

Kịch bản phân cảnh viết (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

07-09-2018

Kịch bản phân cảnh viết (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

 CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

14-09-2018

Kịch bản phân cảnh viết (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.