Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 12/10/2018 - 09:14:18
Tuần 59 - 60

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Biên tập phim (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

Biên tập phim (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

Biên tập phim (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

Biên tập phim (7)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Biên tập phim (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Biên tập phim (8)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.