Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 15/09/2018 - 19:28:05
Tuần 55 - 56

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-09-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

24-09-2018

Xử lý âm thanh (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài kịch bản phân cảnh viết cho TT Trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

19-09-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

26-09-2018

Xử lý âm thanh (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

21-09-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

28-09-2018

Xử lý âm thanh (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.