Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 18/08/2018 - 11:29:20
Tuần 51 - 52

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-08-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

27-08-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

22-08-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

29-08-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

24-08-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

31-08-2018

Kịch bản phân cảnh viết (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài  Kịch bản phân cảnh lời cho thường trực TT

CL4, Lầu 9

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.