Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 04/08/2018 - 20:56:21
Tuần 49 - 50

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-08-2018

Kịch bản phân cảnh lời (2)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

13-08-2018

Kịch bản phân cảnh lời (5)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

08-08-2018

Kịch bản phân cảnh lời (3)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

Nộp bài  Video Capture cho thường trực TT

CL4, Lầu 9

Sau 20g30bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

15-08-2018

Kịch bản phân cảnh lời (6)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

Nộp bài  Kịch bản phân cảnh lời ngày 27/08/2018

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

10-08-2018

Kịch bản phân cảnh lời (4)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

17-08-2018

Nghỉ


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.