Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 16/03/2019 - 10:52:04
Tuần 45 - 46

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 45)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

3Ds Max (13)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8 lầu 9

 

THỨ HAI

25-03-2019

Wacom (1)

Gv: Phan Vũ Linh

CL4 lầu 9

THỨ TƯ

20-03-2019

3Ds Max (14)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8 lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Wacom (2)

Gv: Phan Vũ Linh

CL4 lầu 9

THỨ SÁU

22-03-2019

3Ds Max (15)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8 lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Wacom (3)

Gv: Phan Vũ Linh

CL4 lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.