Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 08/06/2019 - 12:06:11
Tuần 57 - 58

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

Xử lý âm thanh  (6)

Gv: Nguyễn Duy Đắc

Nộp bài Kịch bản phân cảnh viết cho TT trung tâm

CL4 lầu9

Sau 20g30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ HAI

17-06-2019

Biên tập phim  (3)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4 lầu9

THỨ TƯ

12-06-2019

Biên tập phim  (1)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4 lầu9

THỨ TƯ

19-06-2019

Biên tập phim  (4)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4 lầu9

THỨ SÁU

14-06-2019

Biên tập phim  (2)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4 lầu9

THỨ SÁU

21-06-2019

Biên tập phim  (5)

Gv: Trần Thanh Mau

Nộp bài Xử lý âm thanh cho TT trung tâm

CL4 lầu9

Sau 20g30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.