Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 25/05/2019 - 14:51:21
Tuần 54 - 55

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Xử lý âm thanh (1)

Gv: Nguyễn Duy Đắc

CL4 lầu 9

THỨ HAI

03-06-2019

Xử lý âm thanh (4)

Gv: Nguyễn Duy Đắc

CL4 lầu 9

THỨ TƯ

29-05-2019

Xử lý âm thanh (2)

Gv: Nguyễn Duy Đắc

CL4 lầu 9

THỨ TƯ

05-06-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

31-05-2019

Xử lý âm thanh (3)

Gv: Nguyễn Duy Đắc

CL4 lầu 9

 

THỨ SÁU

07-06-2019

Xử lý âm thanh (5)

Gv: Nguyễn Duy Đắc

CL4 lầu 9

THỨ BẢY

01-06-2019

Kịch bản phân cảnh viết (3)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4 lầu 9

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.