Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 22/06/2019 - 14:20:55
Tuần 59-60

     Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Biên tập phim  (6)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4, lầu9

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

Biên tập phim  (7)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4, lầu9

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.