Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 11/05/2019 - 14:58:51
Tuần 52 - 53

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Kịch bản phân cảnh viết (3)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4 lầu 9

THỨ HAI

20-05-2019

Kịch bản phân cảnh viết (5)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4 lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

22-05-2019

Kịch bản phân cảnh viết (6)

Gv: Nguyễn Duy Đắc

CL4 lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

Kịch bản phân cảnh viết(4)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4 lầu 9

THỨ SÁU

24-05-2019

Xử lý âm thanh (1)

Gv: ThS.Nguyễn Duy Đắc

CL4 lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.