Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 27/07/2019 - 14:34:19
Tuần 65-66

   Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Xử lý kỹ xảo  (1)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Xử lý kỹ xảo  (3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Xử lý kỹ xảo  (2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu 9

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Xử lý kỹ xảo  (4)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu 9

THỨ SÁU

02-07-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Xử lý kỹ xảo  (5)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.