Hôm nay, Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 07/09/2019 - 12:17:59
Tuần 69-70

   Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Đồ án tốt nghiệp  (2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4 , lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

Đồ án tốt nghiệp  (3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4 , lầu 9

THỨ TƯ

11-09-2019

Làm việc qua mail với GV để thực hiện tiếp đồ án tốt nghiệp.

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Làm việc qua mail với GV để thực hiện tiếp đồ án tốt nghiệp.

THỨ SÁU

13-09-2019

 

THỨ SÁU

20-09-2019

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.