Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 30/03/2019 - 13:33:55
Tuần 47 - 48

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

Kịch bản phân cảnh lời (1)

Gv: Tôn Thất Toàn

Nộp bài 3Ds max cho TT trung tâm

CL4 lầu 9

Sau 20h bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

08-04-2019

Kịch bản phân cảnh lời (4)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4 lầu 9

THỨ TƯ

03-04-2019

Kịch bản phân cảnh lời (2)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4 lầu 9

 

THỨ TƯ

 

10-04-2019

Kịch bản phân cảnh lời (5)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4 lầu 9

THỨ NĂM

04-04-2019

Wacom (3)

GV: Phan Vũ Linh

CL4 lầu 9

 

 

 

 

THỨ SÁU

05-04-2019

Kịch bản phân cảnh lời (3)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4 lầu 9

 

THỨ SÁU

12-04-2019

Kịch bản phân cảnh lời (6)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4 lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.