Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 12/07/2019 - 10:36:38
Tuần 62 -63

   Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

Biên tập phim  (8)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4, lầu9

 

THỨ HAI

22-07-2019

Biên tập phim  (11)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4, lầu9

THỨ TƯ

17-07-2019

Biên tập phim  (9)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4, lầu9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

Biên tập phim  (12)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4, lầu9

THỨ SÁU

19-07-2019

Biên tập phim  (10)

Gv: Trần Thanh Mau

CL4, lầu9

 

THỨ SÁU

26-07-2019

Xử lý kỹ xảo  (1)

Gv:Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.